Bild träd2.jpg
 
 

Sequent är en långsiktig investerare i välskötta, lönsamma tjänsteföretag. Tillsammans med bolagens ledningsgrupper hjälper vi stora småbolag att övervinna tillväxttrösklar och ta steget till små storbolag. Vi gör det genom grundläggande företagsutveckling – god ekonomistyrning, strukturerat styrelsearbete och fokus på tillväxt.

tillsammans gör vi bra bolag bättre

 
 

Aktuellt

investeringar

 
Rope Access
 

ROPE ACCESS AB

Rope Access erbjuder underhåll, inspektion; på hög höjd, slutna utrymmen och svåråtkomliga platser med åtkomst med hjälp av industriellt reparbete samt utbildningar. Bolaget är verksamt inom Vindkraft, Industri och Bygg, och har kontor i Göteborg, Östersund och Malmö, samt huvudkontor med utbildningsanläggning i Solna. Rope Access grundades för 20 år sedan och har varit pionjärer inom industriellt reparbete i Sverige.

arremon logo.png
 

Clean car och wd carwash

Våra biltvättar är idag den största fristående biltvättskedjan i Sverige med 21 platser i Mälardalen med pågående etableringar runt om i landet. Hos oss blir bilen ren snabbt, billigt och enkelt.

 
 

TIDIGARE INVESTERINGAR

Estate Service Management

Estate Services management ab

Estate Service Management förvärvades mars 2012 – ett välskött bolag med en stark position som FM-leverantör till profilfastigheter och köpcentrum med egen ISO-certifierad verksamhet inom lokalvård, parkering och bevakning. Med Sequent som ägare stärktes bolaget, med utgångspunkt i en gemensam ny strategi, genom rekrytering av en extern styrelse, en CFO och två strategiska förvärv. Vid avyttrandet av Sequent Invest hade Estates omsättning och rörelseresultat vuxit med 70 procent respektive 50 procent.

Svensk Linjebesiktning

Svensk linjebesiktning ab

Svensk Linjebesiktning förvärvades i mars 2013. Bolaget besiktigar el- och telenät över hela Sverige åt nätägare som vill få en opartisk bedömning av nätens skick för att utröna behov av reparationer och underhåll. Röt- och underhållsbesiktning är den vanligaste formen av besiktning. Linjebesiktning kontrollerar också tekniska installationer som stationer, kabelskåp och jordtag vid nätanläggningarna. Med Sequent som ägare rekryterades en professionell extern styrelse, avgörande avtal omförhandlades framgångsrikt och bolagets strategi riktades in på att växa i nya marknader.

Uppländska Berg

uppländska berg ab

Uppländska Berg förvärvades i november 2014. Bolaget, som är Nordens största privatägda bergsprängningsföretag, tillhandahåller bergsprängningsarbeten, mekanisk losstagning av berg, förstärkning av befintligt berg, vajersågning av berg för kunder inom den privata och offentliga sektorn. Bolaget innehar expertis för försiktig sprängning i känsliga områden och stor erfarenhet av att arbeta med elektroniska sprängkapslar. Det utför även undervattenssprängning. Med Sequent som ägare rekryterades en ny CFO, ekonomistyrningen lyftes till koncernkvalitet och en förvärvsstrategi sattes på plats för konsolidering av marknaden.

 
Trivec

Trivec Systems AB

Trivec Systems förvärvades i januari 2015. Bolaget erbjuder restauranger och liknande verksamheter ett komplett system för effektiv hantering av gäster, personal, drycker, dryckesbeställning och
-betalning som är integrerade med andra säljsystem och system för bokföring och redovisning. Trivec erbjuder kunderna en helhetslösning med integrerad mjuk- och hårdvara, med projektering, försäljning, installation, inlärning, kompletterande leveranser och tjänster samt service. Med Sequent som ägare rekryterades en professionell extern styrelse, en ny CFO och bolaget konsoliderades från tre separata verksamheter till en sammanhållen enhet. På 12 månader växte EBITDA med cirka 30 procent genom kostnadsbesparingar och tillväxt.

Primär Fastighetsförvaltning

Primär fastighetsvförvaltning AB

Primär Fastighetsförvaltning förvärvades i februari 2015. Primär är ett av Sveriges största förvaltnings- och fastighetsserviceföretag. Bolaget bedriver en entreprenörsinriktad fastighetsförvaltning, med ett erbjudande om administrativa och tekniska tjänster och metoder inom områden som förvaltning, facility management, infrastruktur och IT. Primärs tjänster är målstyrda och kvalitetssäkrade. Affärsdrivande faktorer är skalfördelar för kostnadskontroll och kvalitet i kompetens. Med Sequent som ägare rekryterades en ny CFO och bolaget påbörjade ett omfattande förändringsarbete – Primär 2.0 – med digitalisering av fakturahantering, rationaliserat inköp och förbättrad ekonomistyrning och utveckling av extern försäljning.

 

Vårt team

Sequents team har tre beståndsdelar - anställda, styrelse och nära partners, som alla har en bakgrund från de främsta aktörerna inom respektive område – finans, riskkapital, managementkonsulter, affärsjuridik och entreprenöriella investeringar.  Vid behov utvidgas teamet från Sequents bredare nätverk.

 

Kontakta oss

BESÖKSADRESS

Stockholm
Hovslagargatan 5

Malmö
Norra Vallgatan 64

info@sequent.se